2010/02/03

Progrezio geometrikoak, infinitu gaien batura

0?lng(d):1+lng(d)'">


0' familia=t t.intervalo=[pos,pos+20] t.pasos=20 testu='a' hamarrenak=0">
0' familia=t t.intervalo=[pos,pos+20] t.pasos=20 testu='='">
0' familia=t t.intervalo=[pos,pos+20] t.pasos=20 testu='[t]' hamarrenak=dec">

0' familia=t t.intervalo=[pos,pos+20] t.pasos=20 testu='[at]' hamarrenak=dm(at)">
Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.

Lehengo gaia, arraozoia eta gai kopurua aldakorrak dira.

Progrezio geometriko beherakor baten infinitu gaien batura kalkulatzeko formula laburtua erabiltzen dugu orokorrean, "paso-1" klikatuz aukera izango dugu aldentzeko benetako balioarekin eta erreparatu egiten ari garen errorea gero eta txikiagoa dela gai kopurua (n) zenbat eta handiagoa izan..

No hay comentarios: