Zergatia

Blog honen zergatiaren izana azaldu beharra daukat.

  • ADIak, arbel digitalak, gure zentrura heldu zirenetik matematikaren irakaskuntza aldau da.Ordenagailuak heldu zirenean aldatu ba zen orain hare gehiago nabaritzen dugu aldakuntza hori. Blog hau gelan nire euskarri izango da. Gaur egun gure ikasleak, ez dituztelako jadanik gauzak imagimatu behar, ikusi, ikutu eta frobatu baino.
  • Erabilgarritasuna:azalpen teorikoetan, adibideak aurkezteko momentuan, ariketen soluzio analitikoa grafikoarekin konparatzeko, ariketa bera grafikoki ikus ahal izateko, egiten ari garena ulertu dezaten, gauzak era zientifikoan, zehatza egiten dira eta ez nik egindako marrazki gutxi goraberakoekin..
  • Bloga izatearen arrazoi nagusia gauzak eskura izatea da, etiketei esker sarrerak era errezean eskuragarriak direlako, dena batuta eta sailkatuta dago.  Bai mailaka, erabiltzen dugun tresnaren arabera ...
  • Publikoa izatearen arrazoia. Ikasleak etxean zabaltzeko aukera izango du eta klasean ikusitakoa birpasatzeko eta berak "manipulatzeko" egiteko aukera paregabea ikasteko. Eta beste edozein irakasleek erabili nahi badu ere aukera hori izango du.